Portofolio
Aplikacja obsługująca zgłoszenia nieprawidłowości, naruszenia prawa, zdarzenia niepożądane dedykowana dla urzędów i szpitali, również tych posiadających ISO.

Intuicyjne rozwiązanie umożliwiające składanie zgłoszeń zarówno anonimowych jak i imiennych z dodatkową obsługą zapewnienia poufności. Zgłaszający decyduje (zgodnie z projektem ustawy), o zapewnieniu sobie anonimowości. Nie będąc anonimowym otrzymuje jasne powiadomienie o statusie dalszego procesu realizowanego przez osoby odpowiedzialne. Istotnym jest eksport do pliku xls i kontynuacja opracowywania jego danych przy użyciu nieograniczonych możliwości Microsoft Excell – pliki xls są edytowane online w samym zgłoszeniu bez konieczności utrzymywania ich na dysku komputera, również pliki Microsoft Word w zakresie powiązanych ze zgłoszeniem dokumentów są edytowane w samej aplikacji na bazie gotowych szablonów.

Zarządzanie statusami wspiera intuicyjność zgłoszeń i procesu zarówno dla zgłaszającego jak i dla osoby procesującej zgłoszenie – ułatwia nawigowanie i podział pracy. Kataloguje zgłoszenia archiwalne tak by nie zakłócały pracy nad bieżącymi zgłoszeniami.

Licencja standardowo zawiera pakiet 1000 dostępów dla zgłaszających, oraz nieograniczoną liczbę osób procesujących/administrujących i przeglądających zgłoszenia np. w ramach działu czy departamentu, za który jest odpowiedzialny.

Aplikacja jest dostępna z poziomu przeglądarki internetowej jak Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera – nie wymaga więc żadnej instalacji po stronie użytkownika – wystarczy link, login i hasło dostępowe. Sama instalacja systemu może mieć miejsce na udostępnionych przez Klienta zasobach lub w ramach naszego systemu serwerowego.